Om SPK

Svenska Pudelklubben (SPK) bildades år 1942 och är en av många specialklubbar i Svenska Kennelklubben.
SPK är uppdelad i 4 avdelningar: södra, västra, mellansvenska och norra, vilka sorterar under centralstyrelse. Inom avdelningarna finns dessutom sektioner och ombud, ofta organiserade av eldsjälar i pudeltäta områden.

Som medlem i SPK får Du tidningen PudelNytt, 4 nr/år. Förutom underhållande och instruktiva artiklar och ett stort bildmaterial får Du information om alla aktiviteter som klubben anordnar runtom i landet: utställningar, lydnadsprov, dressyrkurser, valpträning, pälsvårds- och klippträffar, föredrag och mycket annat, som Du har rätt att delta i som medlem i SPK. Dessutom bistår klubben med kostnadsfri avelsrådgivning och valphänvisning.

Med vår hemsida hoppas vi att vi kan ge grundinformation om pudel inför ett eventuellt köp samt visa fördelen med att vara medlem i Svenska Pudelklubben men också ge våra medlemmar viss informativ service.

Vill Du lära känna Din ras bättre, skaffa Dig kunskaper om pudelns skötsel och fostran, delta i olika tävlingssammanhang, hålla Dig informerad om vad som händer i pudelvärlden, träffa andra pudelvänner med andra ord, vill Du få ut största möjliga tillfredsställelse och glädje av Ditt pudelägande gör som många andra pudelvänner: bli medlem i Svenska Pudelklubben!

Bli medlem
Årsavgiften (rullande) i SPK är för: – enskild medlem 295 kr (inkl Pudelnytt)
- familjemedlem 25 kr (exkl Pudelnytt)
- ytterligare familjemedlem 10 kr (exkl Pudelnytt) Medlemsavgiften sätter Du in på Svenska Pudelklubbens postgirokonto:

98 67 96-1. Uppge på talongen Ditt namn och adress. De olika avdelningarna är uppdelade efter postnummerområden, se nedan:

Södra avdelningen (postnummer som börjar på 22-29, 33-39, 55-57)

Västra avdelningen (postnummer som börjar på 30-31, 40-46, 50-54)

Mellansvenska avdelningen (postnummer som börjar på 58-81, 10-19)

Norra avdelningen (postnummer som börjar på 82-98)

Betalning från utländska medlemmar.
För att underlätta betalning från utlandet avseende medlemsavgifter, ber vi Er använda standarden för utlandsbetalningar. Medlemsavgiften är 375:- för utländska medlemmar.

SWIFT: PGSISESS
IBAN: SE71 9500 0099 6034 0986 7961
Postgirot
SE-105 06 Stockholm, Sweden
Mailadress till medlemshanteraren: medlem@pudelklubben