Bli medlem

• Vill Du lära känna Din ras bättre.
• Vill Du skaffa Dig kunskaper om pudelns skötsel och fostran.
• Vill Du delta i olika tävlingssammanhang.
• Vill Du hålla Dig informerad om vad som händer i pudelvärlden.
• Vill Du träffa andra pudelvänner.
Med andra ord
• Vill Du få ut största möjliga tillfredsställelse och glädje av Ditt pudelägande.

BLI MEDLEM
Årsavgiften (rullande) i SPK är för:
- Enskild medlem 295 kr (inkl Pudelnytt)
- För den första familjemedlem 25 kr (exkl Pudelnytt)
- Ytterligare familjemedlem 10 kr (exkl Pudelnytt)

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften betalar du in på Svenska Pudelklubbens
postgirokonto 98 67 96-1 eller bankgiro 5757-9120
Uppge  Ditt namn och adress som meddelande på betalningen
om det inte får plats, så maila uppgifterna till medlem@pudelklubben.se

BLI MEDLEM UTLAND
Betalning från utländska medlemmar.
- Medlemsavgiften är 375:-
- För familjemedlemmar samma som svenska medlemmar

MEDLEMSAVGIFT UTLAND
Medlemsavgiften för utlandsbetalning betalar du in på:
SWIFT: PGSISESS
IBAN: SE71 9500 0099 6034 0986 7961
Postgirot
SE-105 06  Stockholm, Sweden

AVDELNING
Du kommer med automatik att hamna i rätt avdelning när vi
registrerar din betalning.
De olika avdelningarna är uppdelade efter postnummerområden, se nedan:
Södra avdelningen (postnummer som börjar på 20-29, 33-39, 55-57)
Västra avdelningen (postnummer som börjar på 30-31, 40-46, 50-57)
Mellansvenska avdelningen (postnummersom börjar på 10-19 och 58-81,)
Norra avdelningen (postnummer som börjar på 82-98) 

MEDLEMSHANTERAREN
medlem@pudelklubben.se

GÅVOMEDLEMSKAP
Nu kan ni uppfödare bjuda era valpköpare på 1 års medlemskap i SPK.
Du som uppfödare betalar in 175:- för fullbetalande medlem. 

För familjemedlem är kostnaden oförändrad 25 kr och 10 kr.
För att göra administrationen så smidig som möjligt vill vi att ni skriver ”Gåvomedlemskap” på talongen

När året är slut kommer den uppfödare som betalt in för flest valpköpare
att få en helsidesannons i valfritt nummer av PudelNytt under nästkommande år.
Lycka till