Uppfödare

För deltagande på SPKs uppfödarregister accepteras endast pudlar med färg godkänd enlig FCI:s standard.

Här finner ni svenska uppfödare av toy, dvärg, mellan och storpudel som är medlemmar i Svenska Pudelklubben och som ska följa klubbens hälsprogram. De anges i bokstavsordning, ingen annan sortering finns. Uppfödarna ansvarar själva för att uppgifterna är korrekta, vid eventuell ändring skall storlekar uppges, detta för att ansvarig skall slippa leta på varje sida.

Vill Du vara med i registret skicka ett mail till webmaster@pudelklubben.se