Hälsoprogram

De hälsoprogram som gäller pudelrasen är följande:

För storlekarna toy, dvärg och mellan:

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för prcd-PRA vid av SKK godkänt laboratorium eller som ej är hereditärt fri. Uppgifterna skall finnas registrerade i SKKs veterinärdataregister.

I enlighet med SKKs grundregler skall giltigt resultat föreligga före parning.
Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA.

DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri.

Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.

 

För stor pudel:

Båda föräldrarna måste vara höftledsröntgade, vid tidigast 12 månaders ålder, före parningen. Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas.

Det är inte förenligt med SKKs grundregler att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi