Poängberäkning

POÄNGBERÄKNINGAR ÅRETS PUDLAR(inom respektive storlek).
Åretspudel SPK:
Poäng får räknas på max 5 av SPK arrangerade officiella utställningar.
Poäng får de 4 placerade hundarna i BHKL respektive BTKL.

1:a placering ger 5 poäng.
2:a placering ger 4 poäng.
3:e placering ger 3 poäng.
4:e placering ger 2 poäng.
BIR placering ger 2 poäng.
För varje 5:tal i rasen deltagande hundar (vuxna) ytterligare 1poäng.

 

Exempel:
1BHKL, BIR, 23 deltagande hundar i rasen ger 5+2+4=11 poäng.
3BHKL, 19 deltagande hundar i rasen ger 3+3=6 poäng.

Om flera hundar vid årets slutgiltiga sammanräkning hamnar på samma poäng, vinner den hund som totalt har flest BIR-placeringar.

 

Årets Pudel totalt

Poäng får räknas på max sju (7) officiella utställningar, minst en (1) av dessa skall vara SPK arrangerad:
Poäng får de 4 placerade hundarna i BHKL respektive BTKL
1:a placering ger 5 poäng
2:a placering ger 4 poäng
3:e placering ger 3 poäng
4:e placering ger 2 poäng
BIR placering ger 2 poäng
För varje 5:tal i rasen deltagande hundar (vuxna) ytterligare 1poäng
Exempel:
1BHKL, BIR, 23 deltagande hundar i rasen ger 5+2+4=11poäng
3BHKL, 19 deltagande hundar i rasen ger 3+3=6poäng
Om flera hundar vid årets slutgiltiga samman räkning hamnar på samma poäng, vinner den hund som totalt har flest BIR-placeringar.