Årets SAR-Pudel

Årets SAR-Pudel
Poäng får räknas på max sju (7) officiella utställningar.
Minst en (1) av dessa skall vara SPK arrangerad:

Poäng får de 4 placerade hundarna i BHKL respektive BTKL
1:a placering ger 5 poäng
2:a placering ger 4 poäng
3:e placering ger 3 poäng
4:e placering ger 2 poäng
BIR placering ger 2 poäng
För varje 5:tal i rasen deltagande hundar (vuxna) ytterligare 1poäng

Exempel:
1BHKL, BIR, 23 deltagande hundar i rasen ger 5+2+4=11poäng
3BHKL, 19 deltagande hundar i rasen ger 3+3=6poäng
Om flera hundar vid årets slutgiltiga samman räkning hamnar på samma poäng, vinner den hund som totalt har flest BIR-placeringar.

Det är avdelningarna som skickar in resultaten.
Ansvarig för listan: Maria Finn
E-post:  maria.finn@telia.com

SPKs SAR-Pudel
Placerade i SAR-BIS kommer att få poäng enligt följande;
5p för SAR-BIS 1
3p för SAR-BIS 2
2p för SAR-BIS 3
1p för SAR-BIS 4
Poäng får räknas på max 5 av SPK arrangerade officiella utställningar.
Om flera hundar vid årets slutgiltiga sammanräkning hamnar på samma poäng, vinner den hund som totalt har flest SAR-BIS vinster.

Det är avdelningarna som skickar in resultaten.
Ansvarig för listan: Maria Finn
E-post:  maria.finn@telia.com

 

Här hittar du resultaten för årets SAR-Pudel

Årets SAR Pudel 2012

Årets SAR Pudel 2011

Årets SAR Pudel 2010

Årets SAR Pudel 2009

Årets SAR Pudel 2008